Odlučovače

pro snížení emisí tuhých znečištujících látek na tepelných zdrojích o výkonu 200 kW - 5 MW

Naše odlučovače

S
spolehlivost
V
vysoká účinnost
X
růst dle požadavků

Princip činnosti odlučovačů SVX

Odlučovač SVX sestává z vlastního pláště s vnitřní vestavbou litinových článků odolných abrazi za vysokých teplot (krátkodobě do 300 °C). Spaliny s obsahem tuhých znečišťujících látek vstupují přes usměrňovací stacionární tangenciální lopatky do odlučovací části, ve které se změnou tečné rychlosti odlučují tuhé látky včetně jemných částic. Čistý úzký střed vzdušiny je veden na výstup. Odlučovač neobsahuje pohyblivé části v odlučovacím prostoru a nevyžaduje častou výměnu litinových článků (minimální životnost je 10 let).


Podmínky provozu

Podmínkou účinnosti je těsný kotlový systém včetně spalinovodů a kvalitní montáž tlakové části odlučovače do kouřovodů. Před vstupem do odlučovače doporučujeme cca 600 mm snadno odmontovatelného potrubí pro provádění čištění. Vzhledem k tomu, že vlastní odlučovač představuje tlakovou ztrátu 460 až 700 Pa (při provozní teplotě 150 °C), je nutno mít tento tlakový výkon k dispozici na spalinovém ventilátoru, popř. ověřit parametry oběhového kola ventilátoru. Nejlepším řešením je napojení ventilátoru na frekvenční měnič pro zachování stejného tlakového výkonu při rozdílném provozu provozní stav/maximální.

Technické podmínky
Pokyny pro údržbu
Schéma SVX

O společnosti Kepex s.r.o.

Vznik vyčleněním části výroby firmy KIA ekologická zařízení, s.r.o.
Zkušenosti s výrobou
odlučovačů SVX od roku 1994
Řešení snížení TZL za kotli o výkonu 180 až 700 kW.
Nejvýznamnější výrobce kotlů v ČR: www.ekoefekt.cz

Kepex s.r.o. si vyhrazuje všechna práva na obsah (například texty, obrázky, grafy, data, grafické prezentace, seznamy atd.) ze svých internetových stránek (včetně databáze fotografií). Ochrana obsahu je podmíněna autorskými právy a dalšími zákony, platí především ve vztahu k databázím a podobným zařízením. Jakékoli formy úprav, komunikace nebo změna obsahu není povolena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kepex s.r.o.

Kontakt

Jednatel
Ing. Aleš Kepert
tel.: 603 424 500
Fakturační údaje
Kepex s.r.o.
Za Humny 767
664 42 Brno
IČO: 26311330
DIČ: CZ26311330
Společnost zapsaná u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42975.
Kontaktní formulář
 
© Kepex s.r.o.  2013   |   web: Webodárce.cz   |   Přihlásit se